BLEFAROPLASTIA

Les parpelles són una part fonamental de l’expressió facial i centren gran part de la nostra atenció durant la interacció social. Les col·loquialment denominades ‘bosses’ que apareixen amb l’edat, ens donen un aspecte d’envelliment prematur o de poc descansats que avui dia pot millorar-se enormement de forma segura. La cirurgia cosmètica palpebral té un efecte rejovenidor molt natural sense provocar canvis dràstics en la seva imatge i sense cicatrius visibles.

Com es pot solucionar l’excés de pell de la parpella superior i les “bosses”?

La blefaroplastia es refereix a la cirurgia cosmètica de les parpelles. A nivell de les parpelles superiors consisteix a eliminar l’excés de pell i en ocasions de teixit gras. La cicatriu en aquesta intervenció és invisible ja que queda oculta en el plec natural de la parpella superior. A nivell de les parpelles inferiors, la blefaroplastia busca l’eliminació de les bosses grasses. Això pot realitzar-se ressecant l’excés de greix o bé redistribuint el teixit gras. En aquest cas, la cirurgia es realitza per via transconjuntival, la qual cosa significa que no hi ha incisió a la pell ni cicatriu visible.  Per millorar la textura de la pell de les parpelles inferiors es pot associar un peeling químic en el mateix acte quirúrgic.

Perquè un cirurgià oculoplàstic?

La complexa anatomia palpebral i la seva relació amb una adequada salut ocular fa fonamental que sigui un oftalmòleg especialitzat en cirurgia oculoplàstica qui realitzi aquestes intervencions. La familiaritat amb el globus ocular i les seves estructures annexes és fonamental per poder realitzar aquestes cirurgies de forma correcta i sobretot segura.

Intervenció i postoperatori

Tant la blefaroplastia superior com la inferior es realitzen amb anestèsia local i poden realitzar-se alhora. Aquesta cirurgia no requereix ingrés. En casos seleccionats i per motius mèdics pot realitzar-se amb anestèsia general. Després de la intervenció, els ulls estaran destapats. És normal trobar inflor i, en ocasions, petits hematomes després de la intervenció, sobretot durant la primera setmana. És important evitar esforços físics durant una setmana i aplicar fred local diverses vegades al dia durant els tres primers dies. Si s’han utilitzat punts de sutura, es retiren entre 4 i 7 dies després de la intervenció.