BLOG

ENTREVISTA AMB EL DR. JOSEP BADAL

La Angio-OCT aporta informació molt vàlida que fins ara no érem capaces d’obtenir amb tanta resolució

Descarregar entrevista

ARTICLE DIARI Regió7 SOBRE EL GLAUCOMA

Les revisions són molt importants per poder detectar malalties com el glaucoma

Descaregar article Glaucoma

ARTICLE DIARI Regió7 SOBRE LA TERÀPIA VISUAL

El procediment consisteix en sessions a la consulta de l’opto- metrista i exercicis per a cada pa- cient després d’un estudi opto- mètric complet.

Descarregar article terapia visual

ARTICLE DIARI Regió7 SOBRE LA PATOLOGIA DE LA RETINA, LA DMAE

És una ma-laltia degenerativa dela màcula o la retina que afecta la visió central, necessària per a activitats com ara llegir o conduir.

Descargar article la DMAE

ARTICLE DIARI Regió7 SOBRE EL SÍNDROME DE L’ULL SEC

La seva prevalença oscil·la en- tre el 10 i el 20% de la població, en- cara que en poblacions orientals es pot elevar a un 33%.

Descarregar article síndrome de l’ull sec

ARTICLE DIARI Regió7 SOBRE EL CREIXEMEN DEL NOMBRE DE PERSONES AMB MIOPIA

S’estima que els pro- pers anys seguirà creixent, fins el puntdeque1decada2nensen països Europeus serà miop.

Descarregar article miopia