CIRURGIA PLÀSTICA OCULAR I VIA LLAGRIMAL

La cirurgia oculoplàstica és la subespecialitat de l’oftalmologia que tracta els problemes de les parpelles, l’òrbita i la via llagrimal. Això inclou les malposicions palpebrals com la parpella caiguda, tumors, reconstruccions, problemes de llagrimeig i moltes altres patologies. A més, la cirurgia oculoplàstica engloba una gran varietat de tractaments rejovenidors facials, ja siguin quirúrgics, com la blefaroplastia, o mèdics, com la toxina botulínica tipus A i l’àcid hialurònic.

La complexa anatomia de les parpelles i la seva íntima relació amb l’ull, fa fonamental que sigui un oftalmòleg especialitzat en cirurgia oculoplàstica qui tracti aquests problemes. A més, la familiaritat amb el globus ocular i les seves estructures annexes és essencial per poder realitzar la cirurgia cosmètica periocular de forma correcta i segura.

La via llagrimal normal

La via de drenatge normal de les llàgrimes s’origina en el cantus intern de la fenedura palpebral, molt a prop del nas. D’allà parteixen dos petits conductes anomenats canalículs llagrimals. Aquests s’originen en la parpella superior i inferior i drenen al sac llagrimal. El sac llagrimal drena directament al nas a través del conducte lacrimonasal. En condicions normals, el volum de llàgrimes és imperceptible en el nas ja que aquestes són reabsorbides ajudades pel constant pas de l’aire. Quan plorem, en canvi, l’increment en el volum de llàgrimes es percep com a mucositat nasal. Els nounats poden presentar en ocasions una obstrucció baixa del conducte lacrimonasal. Això és degut a una immaduresa del sistema que en la majoria de casos es soluciona espontàniament abans de l’any d’edat.

En adults, l’afectació més comú del sistema llagrimal succeeix a nivell del conducte lacrimonasal. Per causes que es desconeixen, el conducte s’estreny amb l’edat i pot arribar a tancar-se completament. Això és més freqüent en dones de més de 50 anys d’edat. L’estenosi del conducte lacrimonasal, a més del llagrimeig, fa que el sac llagrimal sigui més propens a infectar-se. Aquesta es denomina dacriocistitis i es caracteritza per dolor, tumefacció i en ocasions s’observa un abscés a la zona del sac llagrimal.

L’obstrucció del conducte lacrimonasal només té tractament quirúrgic i es denomina dacriocistorrinostomia. Això significa crear una nova via per a les llàgrimes que va des del sac llagrimal fins al nas, evitant el conducte lacrimonasal obstruït. Es tracta d’una cirurgia ambulatòria que en la gran majoria de casos es realitza sota anestèsia local amb sedació.