CIRURGIA REFRACTIVA

Cirurgia refractiva: l’adéu a les ulleres i lents de contacte

La cirurgia refractiva és un conjunt de procediments quirúrgics que modifiquen l’anatomia de l’ull, eliminant definitivament els defectes refractius de la miopia, hipermetropia i astigmatisme per a que no sigui necessari l’ús d’ulleres o lents de contacte.

Què és la miopia?

La miopia és un error d’enfocament visual que causa dificultat per veure els objectes llunyans, mentre que els objectes propers són percebuts sense cap tipus de problema. Els pacients miops solen tenir els ulls més grans, degut a que la longitud axial de l’ull és més gran del normal. Com a conseqüència d’aquesta característica, la imatge no s’enfoca a la retina, sinó en un punt per davant d’ella, la qual cosa es tradueix en una percepció borrosa de la imatge.

Què és la hipermetropia?

La hipermetropia és un error d’enfocament visual que provoca una visió borrosa i incòmode d’aprop, tot i que a partir de certa edat, aproximadament 50 anys, també es veuen malament els objectes llunyans. Els pacients hipermètrops solen tenir els ulls més petits, degut a que la longitud axial és menor del normal. Com a resultat d’això, la imatge s’enfoca en un punt per darrere de la retina, la qual cosa produeix una visió borrosa de l’objecte observat.

Què és l’astigmatisme?

L’astigmatisme té el seu origen en el fet que la còrnia no presenta la mateixa curvatura en totes les seves zones; enlloc de ser esfèrica, té forma oblonga. Aquesta anomalia de la forma produeix una dispersió dels raigs de llum que passen a través de la còrnia, fent que hi incideixin en diferents punts de la retina enlloc de convergir en un mateix punt. Com a conseqüència, es produeix una visió borrosa o distorsionada en totes les distàncies. L’anomalia en l’estructura de la còrnia, responsable de l’astigmatisme, sol estar determinada genèticament o bé haver estat provocada per altres causes, tals com traumatismes, intervencions quirúrgiques o diverses patologies cornials. Pot presentar-se sòl tot i que la majoria de cops es presenta associat a miopia i hipermetropia.

Tractament

L’objectiu de la cirurgia refractiva és aconseguir una independència total de les ulleres o lents de contacte, millorant la qualitat de vida i funcionalitat del pacient.

Actualment, la correcció quirúrgica de la majoria de defectes refractius es realitza mitjançant el làser excímer. Es caracteritza per la seva elevada eficàcia, seguretat i predictibilitat. El làser realitza una ablació de les capes profundes de la còrnia, restablint la seva curvatura normal.

Pels casos amb defectes refractius molt elevats, o no candidats a cirurgia làser per les característiques intrínseques de l’ull, existeixen altres tècniques alternatives com són l’implant de lents intraoculars fàquiques (tipus ICL®), on mitjançant una senzilla cirurgia s’introdueix una lent de material sintètic, especialment dissenyada per a la correcció del defecte refractiu de cada pacient.

És important entendre que la cirurgia refractiva és un procediment personalitzat que requereix un estudi oftalmològic minuciós previ, determinant la forma i funcionalitat del globus ocular del pacient. Existeixen uns criteris de selecció molt rigorosos que fan que s’excloguin defectes refractius no estables o bé problemes oculars associats.