DEGENERACIÓ MACULAR ASSOCIADA A L’EDAT

Què és la degeneració macular associada a l’edat?

La degeneració macular associada a l’edat és la principal causa de ceguesa en la població d’edat avançada en països occidentals, sol donar-se en persones majors de 50 anys, però sobretot a partir dels 65 anys, on trobem una prevalença de fins a un 7%.

Es tracta d’una malaltia degenerativa que afecta a la visió central, necessària per a les activitats de la vida diària tals com llegir, conduir o identificar a les persones, respectant la visió perifèrica, la qual cosa permet mantenir certa autonomia en aquests pacients.

Quina n’és la causa?

La degeneració macular associada a l’edat s’ha relacionat amb l’estrès oxidatiu dels teixits. El principal factor de risc de patir aquesta malaltia és la pròpia edat del pacient i, en segon lloc, el tabac, que provoca un increment de radicals lliures que augmenta l’estat oxidatiu de l’organisme. Recentment, també s’han identificat alteracions genètiques que incrementen el risc de patir aquesta malaltia.

Existeixen molts subtipus de degeneració macular associada a l’edat, però bàsicament es divideixen en 2 grans formes: la atròfica (seca) i la exsudativa (humida). La forma atròfica és la més freqüent; els pacients pateixen una deterioració lenta i progressiva de la seva visió central a causa del procés d’envelliment i mort cel·lular. Les formes exsudatives causen una pèrdua de visió més ràpida, a causa de les hemorràgies i cicatrius que provoquen l’existència de vasos sanguinis patològics que es formen a sota de la retina.

Inicialment, el primer símptoma que es pot apreciar és una mínima distorsió en la percepció de les línies rectes (metamorfopsia). També pot veure’s una petita taca fixa en el camp de visió (escotoma). Freqüentment, aquests símptomes inicials passen inadvertits pel pacient a causa de la bona visió de l’altre ull.

Prevenció i tractament

El tractament amb suplements vitamínics i antioxidants redueix el risc de patir les formes greus d’aquesta malaltia. També són factors protectors els suplements de luteïna i d’àcids grassos insaturats omega 3. Actualment, les formes exsudatives de degeneració macular associada a l’edat es tracten amb injeccions intraoculars de fàrmacs antiangiogènics que inhibeixen l’activitat neovascular de la malaltia i ajuden a frenar la seva progressió. La teràpia fotodinàmica, més utilitzada anteriorment, segueix tenint alguna indicació molt puntual. El més important és la detecció precoç de la malaltia, ja que l’èxit del tractament consisteix a frenar la progressió de la mateixa.