MUTUAS CONCERTADAS

ADESLAS     AEGON       AGRUPACIÓ MÚTUA   |   ALIANÇA-DIVINA PASTORA   |

ASEFA   |   ATLÀNTIDA   |   AXA-WINTHERTUR     CASER   |   CLÍNICUM   |   DKV   |

GENERALI   |   GRUP MÚTUA GENERAL DE CATALUNY   |   HNA   |   MEDIFIATC   |   MUTUACAT   |

VITAL   |   HNA SC   |   EQUALMED   |   LA BOREAL