GLAUCOMA

Què és el glaucoma?

El glaucoma és una de les principals causes de ceguera a tot el món. Es calcula que afecta el 2% de la població per sobre dels 40 anys i que el 50% dels afectats no estan diagnosticats.

És una malaltia que afecta el nervi òptic i el seu principal factor de risc és la hipertensió intraocular. Origina una pèrdua de fibres nervioses que es tradueix en una pèrdua del camp visual que, en el cas de no tractar-se a temps amb tractament mèdic o quirúrgic, condueix a la ceguera irreversible.

És una malaltia assimptomàtica, ja que només és detectable pel propi pacient quan s’han perdut més del 70% de fibres nervioses. Només una minoria de casos concrets debuten amb dolor causat per una gran elevació de la pressió intraocular.

Quina n’és la causa?

La causa varia en funció del tipus de glaucoma. En ocasions existeix un factor mecànic que dificulta la sortida d’humor aquós de dins l’ull (glaucoma pigmentari, glaucoma pseudoexfoliatiu). En altres casos es produeix un tancament de l’angle format entre l’iris i la còrnia (glaucoma d’angle tancat) i fins i tot existeix una varietat de glaucoma sense hipertensió intraocular (glaucoma normotensiu).

El glaucoma més freqüent és el glaucoma crònic d’angle obert i actualment encara no se’n coneix la causa. S’han definit uns factors que augmenten el risc de desenvolupar glaucoma:

Pressió intraocular elevada
Antecedents familiars de glaucoma
Edat superior a 50 anys
Hipertensió arterial
Miopia
Antecedent de traumatisme ocular
Tractament amb cortisona

Prevenció i tractament

El principal objectiu és aconseguir disminuir la pressió intraocular i protegir el nervi òptic de la pèrdua irreversible de fibres nervioses. Existeixen múltiples fàrmacs en forma de col.liri que actuen disminuint la producció d’humor aquós o bé facilitant-ne l’eliminació i que s’indiquen de manera personalitzada i variable en cada pacient. Quan el tractament mèdic és insuficient, és necessari recórrer al tractament quirúrgic. En ocasions el tractament amb làser també és eficaç en determinats subtipus de glaucoma.