PRESBÍCIA

Què és la Presbícia?

La presbícia o vista cansada és la disminució progressiva de la visió d’aprop que es presenta de forma natural en tota la població a partir dels 40 o 45 anys i està present en el 100% de les persones majors de 50 anys. Es produeix com a conseqüència de la pèrdua d’elasticitat del cristal•lí i de la pèrdua de potència del múscul ciliar, per la qual cosa l’ull veu reduïda la seva capacitat d’acomodació o d’enfocar objectes propers.

Actualment, les persones que sofreixen presbícia estan, en general, en un període molt actiu de la seva vida, tant intel.lectualment com professional, i haver de dependre de les seves ulleres per a la major part de les activitats resulta sovint molt incòmode.

Com es corregeix la Presbícia?

El tractament de la presbícia es realitza normalment amb ulleres utilitzant lents progressives, que permeten enfocar totes les distàncies utilitzant les diferents parts del vidre.

Existeix tractament quirúrgic de la presbícia?

La cirurgia de la presbícia, en aquells pacients que així ho vulguin, passa per substituir el cristal.lí amb presbícia per una lent intraocular que permeti l’enfoc a les diferents distàncies. La cirurgia del cristal.lí es basa tècnicament en una cirurgia de cataractes. Es realitza utilitzant gotes d’anestèsia, i a través d’unes microincisions s’aspira el cristal.lí i es substitueix per una lent intraocular. Amb aquesta cirurgia també queden corregides la miopia, hipermetropia i l’astigmatisme que pugui tenir el pacient. A més, al ser una cirurgia que actúa sobre el cristal.lí, el pacient operat ja no desenvoluparà cataractes mai més i el resultat serà estable al llarg del temps.

Tothom es pot operar la presbícia?

La cirurgia de la presbícia s’ha d’indicar individualment per a cada persona. És cabdal fer una exhaustiva exploració preoperatoria i selecció del pacient per obtenir un resultat satisfactori, ja que no tothom és apte per aquest tipus de cirurgia. Així mateix, també caldrà fer una adequada selecció del tipus de lent intraocular a implantar, que vindrà determinada fonamentalment per diferents factors: les característiques de l’ull, les preferències del pacient i l’edat o professió.