TRASPLANTAMENT DE CÒRNIA

Que és el trasplantament de còrnia o queratoplàstia?

Un trasplantament de còrnia o queratoplàstia és un procediment quirúrgic que consisteix a reemplaçar el teixit corneal malmès per un teixit corneal sa procedent d’un banc d’ulls, on es realitza un estudi previ sobre la idoneïtat d’aquest teixit i la seva seguretat abans de la seva implantació.
El trasplantament de còrnia es sol realitzar amb anestèsia local i és habitual que la durada de la intervenció sigui inferior a una hora. A més, es realitza de forma ambulatòria, és a dir, que no requereix ingrés.

Quan està indicada aquesta tècnica?

L’oftalmòleg especialista en còrnia és qui a través d’un exhaustiu examen oftalmològic determina quin candidat és apte o no per aquesta operació. Un pacient és òptim per a un trasplantament de còrnia quan existeixen les següents característiques:

· Quan el pacient pateix una malaltia degenerativa avançada, com el queratocon o les ectàsies corneals secundàries.

· Quan el pacient pateix una opacitat corneal secundària a una distròfia corneal avançada, a una malaltia infecciosa o post-traumàtica.

Beneficis del trasplantament de còrnia

El trasplantament de còrnia és el tipus de trasplantament d’òrgans que es realitza de forma més habitual i, a més, és el que presenta un pronòstic més favorable. De fet, tot i que la recuperació és lenta, és habitual que els pacients recuperin la visió perduda a causa de l’opacitat corneal i la conservin durant molts anys.
En cas de ser necessari aplicar aquesta tècnica, es podrà millorar la funció visual, la qualitat de vida del pacient i solucionar el dolor o la fotofòbia, si existís.

Tipus de trasplantaments de còrnia

Hi ha diferents tipus de trasplantament de còrnia:

· Trasplantament corneal total o queratoplàstia penetrant. És el tipus més habitual de trasplantament de còrnia i consisteix a substituir la part central de la còrnia danyada en tot el seu gruix per teixit sa.

· Trasplantament corneal lamel·lar o queratoplàstia lamel·lar. Avui dia, i gràcies als últims avenços científics, és possible trasplantar selectivament la capa o les capes de la còrnia afectades en funció de la patologia de cada pacient. Hi ha diferents tècniques de trasplantament lamel·lar segons es substitueixin les capes cornials anteriors superficials, profundes o les capes corneals posteriors. El trasplantament corneal lamel·lar és una tècnica menys agressiva i, en general, el pacient presenta menys risc de rebuig del teixit trasplantat i menys complicacions. A més, el postoperatori sol ser més còmode i la recuperació visual més ràpida.